Yellow Hot Pepper Paste Family Size 15.7oz (445g)

Aji Amarillo 445g